Запис Детальніше

Естетика проти естетики: міркування про минуле і майбутнє дисципліни

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Естетика проти естетики: міркування про минуле і майбутнє дисципліни
Эстетика против эстетики: размышления о прошлом и будущем дисциплины
Aesthetics against Aesthetics: Reflections on past and future discipline
 
Creator Бондаревська, Ірина Андріївна
 
Subject естетика
минуле і майбутнє
дисципліна
історичність естетики
системний підхід
 
Description Стаття присвячена проблемі історичності естетики, яка постала внаслідок глибоких перетворень у мистецтві і культурі протягом останніх десятиліть. Автор прагне показати, що ця проблема є визначальною для існування естетики як дисципліни і пропонує розв’язувати її, застосовуючи системний підхід.
Статья посвящена проблеме историчности эстетики, возникшей вследствие глубоких преобразований в искусстве и культуре на протяжении последних десятилетий. Автор стремится показать, что эта проблема является определяющей для существования эстетики как дисциплины и предлагает решать ее, применяя системный подход.
The article is devoted to the problem of historicity of aesthetics, which has emerged as a result of deep transformations in art and society during last decades. The author seeks to show that this problem is crucial for existing aesthetics as a discipline and proposes to solve it by means of the system approach.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-19T12:46:10Z
2012-03-19T12:46:10Z
2008-04
 
Type Article
 
Identifier Бондаревська, І. Естетика проти естетики: міркування про минуле і майбутнє дисципліни / І. Бондаревська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В.Д.Бондаренко, М.Г.Братасюк, П.М.Залюбовський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 123-130.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1764
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка