Запис Детальніше

Взаємовідношення рівності і свободи, демократичної і ліберальної ідеї в концепції відродженого природного права=Correlation of the equality and freedom, and the democratic and liberal ideas in the concept of the renewed natural law

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Взаємовідношення рівності і свободи, демократичної і ліберальної ідеї в концепції відродженого природного права=Correlation of the equality and freedom, and the democratic and liberal ideas in the concept of the renewed natural law
 
Creator Патлайчук, О. В.
 
Subject природне право
рівність
свобода
демократична ідея
ліберальна ідея
права людини
the natural law
equality
freedom
the democratic idea
the liberal idea
human rights
 
Description Аналізуються шляхи реалізації зазначених принципів у суспільному житті , які намічені концепцією відродженого природного права=Analyses of ways for realisation of the mentioned principles in the social life, which are outlined with the concept of the renewed natural law.
Патлайчук, О. В. Взаємовідношення рівності і свободи, демократичної і ліберальної ідеї в концепції відродженого природного права / О. В. Патлайчук, // Гілея (науковий вісник): зб. наук. пр. – Київ., 2008. – Вип.13. – С. 265–274.
 
Contributor Patalaychuk, O. V.
 
Date 2017-04-18T11:27:22Z
2017-04-18T11:27:22Z
2017-04-18
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2157
 
Language other
 
Relation УДК;1 (091) (477)