Запис Детальніше

Розгляд категорії справедливості крізь призму природно-правового руху та концепції сталого розвитку=Consideration category of justice in the light of the natural law of motion and concept of motion and the concept of sustainable development

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розгляд категорії справедливості крізь призму природно-правового руху та концепції сталого розвитку=Consideration category of justice in the light of the natural law of motion and concept of motion and the concept of sustainable development
 
Creator Патлайчук, О. В.
Patlaichuk, O. V.
 
Subject сталий розвиток
категорія справедливості
антропоцентризм
Кістяківський
Булгаков
Бердяєв
Sustainability
Category justice
antropotsentrizm
Kistyakovsky
Bulgakov
Berdyaev
 
Description Автор досліджує співвідношення сутності категорії справедливості в філософії відродженого природного права та в концепції сталого розвитку. Розкривається необхідність змін моральних вимог (імперативів) в рамках концепції сталого розвитку=The author examines the nature of relationship categories justice in philosophy revived natural law and the concept of sustainable development. It reveals the need for change of moral claims (imperatives) as part of sustainable development.
Патлайчук, О. В. Розгляд категорії справедливості крізь призму природно-правового світогляду та концепції сталого розвитку / О. В. Патлайчук // Гуманітарний вісник НУК: зб. наук. пр. – Миколаїв : "Іліон", 2014. – Вип.7. – С. 93–98.
 
Contributor
 
Date 2017-04-18T11:42:11Z
2017-04-18T11:42:11Z
2017-04-18
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2158
 
Language other
 
Relation УДК;101.1: 17.035