Запис Детальніше

Категорія справедливості в соціальній філософії Б. Кістяківського=Category of justice in the social philosophy of B. Kistyakivsky

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Категорія справедливості в соціальній філософії Б. Кістяківського=Category of justice in the social philosophy of B. Kistyakivsky
 
Creator Патлайчук, О. В.
Patlaichuk, O.V.
 
Subject необхідність
справедливість
суспільне життя
моральність
історичний процес
necessity
justice
social life
historical process
morality
 
Description Розкривається сутність плюралістичного методу, розробленого Б. Кістяківським для дослідження соціальних явищ. Аналізуються особливості використання ним для цього категорії справедливості=The author opens essence of the pluralistic method developed by B. Kistyakivsky for researching of the social life. Features of use a category of justice by him are analyzed.
Патлайчук, О. В. Категорія справедливості в соціальній філософії Б. Кістяківського / О. В. Патлайчук // Гілея (науковий вісник): зб. наук. пр. – Київ. – 2009. – Вип.19. – С. 221–230.
 
Date 2017-04-18T11:55:07Z
2017-04-18T11:55:07Z
2017-04-18
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2159
 
Language other
 
Relation УДК;1 (091) (477)