Запис Детальніше

Суспільство, держава і право в філософії вітчизняного неолібералізму=Society, state and law in the philosophy of domestic new liberalism

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Суспільство, держава і право в філософії вітчизняного неолібералізму=Society, state and law in the philosophy of domestic new liberalism
 
Creator Патлайчук, О. В.
 
Subject суспільство
держава
право
неолібералізм
суспільний ідеал
правова держава
society
state
law
new liberalism
social ideal
lawful state
 
Description Розглядається ставлення представників вітчизняного неолібералізму до питань розбудови суспільства, держави і права. Аналізуються намічені цією концепцією шляхи удосконалення правової держави та перетворення її у соціальну=The author examines a relation of the domestic new liberalism to the questions of development of a society, state and law. The ways of improvement of a lawful state planned by these concept and its transformation in social state are analyzed.
Патлайчук, О. В. Суспільство, держава і право в філософії вітчизняного неолібералізму О. В. Патлайчук // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. пр. – Київ. – 2008. – Вип.14. – С. 275–287.
 
Contributor Patlaichuk, O.V.
 
Date 2017-04-18T12:06:13Z
2017-04-18T12:06:13Z
2017-04-18
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2160
 
Language other
 
Relation УДК;1 (091) (477)