Запис Детальніше

Проблема голоду у контексті глобальних тенденцій сучасності = A problem of hunger in the context of contemporary global tendencies

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблема голоду у контексті глобальних тенденцій сучасності = A problem of hunger in the context of contemporary global tendencies
 
Creator Makarchuk, O.
Макарчук, О.
 
Subject дефіцитний голод
доместикація
«постприродний світ»
глобальна екологічна криза
стратегія стійкого розвитку
hanger
domestication
post-natural word
global ecological crisis
strategy of steady development
 
Description Не претендуючи на повноту опису, проаналізовано фактори які обумовлюють голод і недоїдання у світі як в історичному минулому та к і в наш час, акцентовано увагу на одному із можливих варіантів гармонізації глобальних тенденцій у сфері продовольчої забезпеченості=Not claming for full description there are analyzed factors which explain hunger, lack of food in the world both in the historic past and nowadays. The attention is also paid to one of the possible variant of global tendencies’ harmonization in the field of food supply.
Макарчук, О. М. Проблема голоду в контексті глобальних тенденцій сучасності О. М. Макарчук // Вісн. Черкаського університету. Сер. «Філософія» : Донецьк, 2012. – Вип. 31(244). – С. 63–69.
 
Date 2017-04-21T07:03:24Z
2017-04-21T07:03:24Z
2017-04-21
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2164
 
Language other
 
Relation УДК;008(075.8)