Запис Детальніше

Людина і Бог - взаємність реальності

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Людина і Бог - взаємність реальності
Человек и Бог - взаимность реальности
Man of God - reality reciprocity
 
Creator Зайцев, Микола
 
Subject людина
Бог
взаємність реальності
трансценденція
європейська історія
 
Description Бог без людини значить не більше, ніж людина без Бога (Г.Гегель)
У своїх глибинних тенденціях ХІХ і ХХ ст. - це епохи, що спробували жити без трансценденції (А.Камю)
В статті аналізується взаємозалежність буття людини та ідеї Бога. Показано як трансформувалась ця взаємозалежність протягом європейської історії.
Бог без человека значит не больше, чем человек без Бога (Гегель)
В своих глубинных тенденциях XIX и ХХ вв. - Это эпохи, попытавшиеся жить без трансценденции (А.Камю)
В статье анализируется взаимозависимость бытия человека и идеи Бога. Показано как трансформировалась эта взаимозависимость течение европейской истории.
The article analyses mutual dependence of human existence and the idea of the God. It covers the process of transformation of this mutual dependence throughout European history.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-20T08:09:36Z
2012-03-20T08:09:36Z
2008-04
 
Type Article
 
Identifier Зайцев, М. Людина і Бог - взаємність реальності / М. Зайцев // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В.Д.Бондаренко, М.Г.Братасюк, П.М.Залюбовський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С .146-148.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1770
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка