Запис Детальніше

Погляди академіка В. М. Корецького щодо юридичної регламентації морської делімітації

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Погляди академіка В. М. Корецького щодо юридичної регламентації морської делімітації
 
Creator Дмитриченко, І. В.
 
Subject Володимир Михайлович Корецький
наукова спадщина
міжнародне морське право
морська делімітація
рішення Міжнародного Суду ООН 1969 року
 
Description Наукову спадщину академіка Володимира Михайловича Корецького складають ґрунтовні дослідження різноманітних сфер права, зокрема історії права, міжнародного приватного права та міжнародного публічного права. На нашу думку, унікальність Володимира Михайловича як вченого полягає у тому, що він протягом свого яскравого життя висвітлив неординарні ідеї, які розвиваються і живуть у працях багатьох науковців сьогодення та знаходять своє практичне втілення в правовій площині міжнародних відносин.
Дмитриченко, І. В. Погляди академіка В. М. Корецького щодо юридичної регламентації морської делімітації / І. В. Дмитриченко // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – Київ, 2003. – Спецвип. – С. 5–9.
 
Date 2017-05-11T08:08:57Z
2017-05-11T08:08:57Z
2017-05-11
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2177
 
Language other
 
Relation УДК;344.65