Запис Детальніше

Цивілізаційний вимір України між Сходом і Заходом

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Цивілізаційний вимір України між Сходом і Заходом
Цивилизационное измерение Украины: между Востоком и Западом
The civilizational dimension of Ukraine: its position between East and West
 
Creator Удод, Олександр
Юрій, Михайло
 
Subject цивілізація
традиційне суспільство
ліберальне суспільство
розкол
централізація
локальна цивілізація
периферійна цивілізація
лімітроф
 
Description У статті йде мова про цивілізаційний вимір України: її становище між Сходом і Заходом, особливості периферійних цивілізацій, до яких відноситься Україна. Звертається також увага на соціокультурний розкол, притаманний для України через її геополітичне розташування серед інших цивілізацій.
В статье идет речь о цивилизационном измерении Украины: ее положении между Востоком и Западом, особенностях периферийных цивилизаций, к которым относится Украина. Обращается внимание также на социокультурный рас-кол, присущий Украине из-за ее цивилизационного местонахождения среди других цивилизаций.
The main thing of the article is the civilizational dimension of Ukraine: its position between East and West, special features of peripheral civilizations which Ukraine also be-longs to. The author also takes note of socio-cultural division of Ukraine because of its geopolitical location among other civilizations.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-23T08:59:30Z
2012-03-23T08:59:30Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Удод, О. Цивілізаційний вимір України між Сходом і Заходом / О. Удод, М. Юрій // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 12-29.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1782
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка