Запис Детальніше

Політичний русинізм і політичне русинство в західноукраїнському реґіоні: історія та сучасні тенденції

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Політичний русинізм і політичне русинство в західноукраїнському реґіоні: історія та сучасні тенденції
Политический русинизм и политическое русинство в западноукраинском регионе: история и современные тенденции
Political rusynizm and political rusinstvo in western Ukraine: history and contemporary tendency
 
Creator Кожолянко, Георгій
 
Subject етнос
русини
етнонім
мова
суспільний побут
свідомість
держава
культура
 
Description У статті досліджуються громадянські, політичні та науково-теоретичні аспекти русинства в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
В статье исследованы общественные, политические и научно-теоретические аспекты русинства в Украине конца ХІХ – начала ХХІ вв.
The article researches ethnic-political processes in Ukraine. Components of social, political and scientifical aspects of rysinstwa in Ukraine in eate 19th – early 21th centuries.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-23T09:38:59Z
2012-03-23T09:38:59Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Кожолянко, Г. Політичний русинізм і політичне русинство в західноукраїнському регіоні: історія та сучасні тенденції / Георгій Кожолянко // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 30-38.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1783
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка