Запис Детальніше

Антиалкогольний рух на Буковині у 70-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Антиалкогольний рух на Буковині у 70-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст.
Антиалкогольное движение на Буковине в 70-х гг. ХІХ – в начале ХХ в.
Prohibitionist movement at Bukovyna in 1870s and at the beginning of 20th century
 
Creator Ботушанський, Василь
 
Subject Буковина
алкоголізм
горілка
пияцтво
рух тверезості
товариства тверезості
безалкогольні заходи
свята
обряди
клятви
обіцянки
священики
вчителі
 
Description У статті висвітлюється спроба національно свідомої української громадськості Буковини подолати у зазначений період таке антисоціальне явище, як пияцтво.
В статье освещается попытка национально сознательной украинской общественности Буковины преодолеть в указанный период такое антисоциальное явление, как пьянство.
In this article author made a research about the attempts of Ukrainian nationally conscious society of Bukovyna to overcome such antisocial phenomenon as alcoholism and hard drinking.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-23T09:45:04Z
2012-03-23T09:45:04Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Ботушанський, В. Антиалкогольний рух на Буковині у 70-х рр. ХІХ - на початку ХХ ст. / Василь Ботушанський // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 39-50.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1784
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка