Запис Детальніше

Депортація українців з Польщі в історичній свідомості суспільства

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Депортація українців з Польщі в історичній свідомості суспільства
Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ. Отмена Deportatsiya ukraïntsiv z Polʹshchi v istorychniy̆ svidomosti suspilʹstva английский русский украинский Alpha Депортация украинцев из Польши в историческом сознании общества
The deportation of Ukrainians from Poland in historical consciousness
 
Creator Гонтар, Тетяна
 
Subject депортація
адаптація
міжнаціональний конфлікт
сторична свідомість
 
Description Стаття присвячена проблемам суперечливості й багатогранності історичного осмислення подій депортації українців. Ці події сприймаються як трагедія народу внаслідок низки причин – насильницького позбавлення батьківщини, втрат у міжнаціональному конфлікті, складності адаптації на новому місці.
Статья посвящена проблемам противоречивости и многогранности исторического осмысления событий депортаций украинцев. Эти события воспринимаются как трагедия народа вследствие ряда причин – насильственного лишения родины, потерь в конфликте между народами, сложностей адаптации на но-вом месте.
The article deals with problems of historical controversy and multifaceted understanding of the events of deportation Ukrainian. These events are perceived as a tragedy because the people for several reasons – the forcible deprivation of homeland, the loss in international conflicts, difficulty adapting to the new location.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-23T11:17:23Z
2012-03-23T11:17:23Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Гонтар, Т. Депортація українців з Польщі в історичній свідомості суспільства / Тетяна Гонтар // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 51-55.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1785
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка