Запис Детальніше

Електронний каталог: підтримка якості та проблеми редагування= Electronic catalog: support quality and editing problems

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електронний каталог: підтримка якості та проблеми редагування= Electronic catalog: support quality and editing problems
 
Creator Балабан, І. В.
Balaban, I. V.
 
Subject електронний каталог
бібліографічний опис
проблеми редагування
автоматизована система
інформаційні ресурси
інформаційно-бібліографічне обслуговування
electronic catalog
bibliographic description
editing problems
automated system
information resources
information and bibliographic services
 
Description Подано організацію електронного каталогу НБ НУК імені. адмірала Макарова. Розглянуто технологічні особливості складання та редагування бібліографічних описів в електронному каталозі з використанням автоматизованої системи «УФД/Бібліотека» = The organization of the electronic catalog of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding Science library is presented. Technological features of compiling and editing of bibliographic descriptions in the electronic catalog using the automated «USH/Library» system are considered.
Балабан, І. В. Електронний каталог: підтримка якості та проблеми редагування [Електронний ресурс] / І. В. Балабан // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
 
Date 2017-09-11T11:09:43Z
2017-09-11T11:09:43Z
2017-09-11
 
Type Thesis
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2185
 
Language other
 
Relation УДК;021:025.32