Запис Детальніше

Нові форми роботи бібліотек у цифрову епоху= New forms for the work of libraries in the digital age

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Нові форми роботи бібліотек у цифрову епоху= New forms for the work of libraries in the digital age
 
Creator Бондар, І. В.
Bondar, I. V.
 
Subject цифрова епоха
медіасередовище
креативні простори
конвортінг
стратегія розвитку бібліотек
інформаційне суспільство
digital age
media environment
creative spaces
consulting
library development
strategy
information society
 
Description У доповіді розглядаються проблеми необхідних змін у бібліотечній сфері в цифрову епоху. Подано аналіз тенденції розвитку глобального цифрового середовища і її вплив на стратегію розвитку бібліотек, яка характеризується двома фундаментальними факторами: становленням нового типу грамотності і формуванням нового типу споживача інформації = The report examines the problems of necessary changes in the library field in the digital age. The analysis of the development trend of the global digital environment and its influence on the library development strategy is characterized by two fundamental factors: the emergence of a new type of literacy and the formation of a new consumer information type.
Бондар, І. В. Нові форми роботи бібліотек у цифрову епоху [Електронний ресурс] / І. В. Бондар // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
 
Date 2017-09-11T11:17:33Z
2017-09-11T11:17:33Z
2017-09-11
 
Type Thesis
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2186
 
Language other
 
Relation УДК;021.6:004