Запис Детальніше

Бібліотека ВНЗ: інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НУК)= UNIVERSITY LIBRARY: INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT RESEARCH (EXPERIENCED SCIENTIFIC LIBRARY OF ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING)

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Бібліотека ВНЗ: інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НУК)= UNIVERSITY LIBRARY: INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT RESEARCH (EXPERIENCED SCIENTIFIC LIBRARY OF ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING)
 
Creator Корольова, Т. Д.
Korolova, T. D.
 
Subject Бібліометрика української науки
Google Scholar
інформаційно-аналітична діяльність
інформаційна підтримка
міжнародні наукометричні бази
бібліотека ВНЗ
 
Description У роботі розглянуті основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів. Представлено досвід роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова з інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень вчених університету = The main directions of information and analytical activity of university libraries are considered. The experience of the Scientific Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding on information and analytical support of scientific research of scientists of the University is presented.
Корольова, Т. Д. Бібліотека ВНЗ: інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НУК) [Електронний ресурс] / Т. Д. Корольова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
 
Date 2017-09-11T11:47:20Z
2017-09-11T11:47:20Z
2017-09-11
 
Type Thesis
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2187
 
Language other
 
Relation УДК;027.7 : 001.891