Запис Детальніше

Управління якістю в бібліотеці вишу на основі стандарту ISO 9001:2000 = Quality management in the university library based on ISO 9001:2000 standard

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління якістю в бібліотеці вишу на основі стандарту ISO 9001:2000 = Quality management in the university library based on ISO 9001:2000 standard
 
Creator Ларенкова, С. В.
Larenkova, S. V.
 
Subject бібліотека вишу
інновації
менеджмент якості діяльності бібліотеки
university library
innovation
library activities quality management
 
Description У статті розглядаються історичні засади виникнення і розвитку менеджменту якості; питання впровадження та удосконалення системи менеджменту якості в діяльність бібліотеки вишу; висвітлюється практичний досвід створення системи менеджменту якості в НБ НУК імені адмірала Макарова, визначаються його перспективи на майбутнє = The article deals with the historical principles of the emergence and development of quality management; issues of implementation and improvement of the quality management system in the activity of the university library; the practical experience of creating a quality management system in the scientific library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding; its prospects for the future are determined.
Ларенкова, С. В. Управління якістю в бібліотеці вишу на основі стандарту ISO 9001:2000 [Електронний ресурс] / С. В. Ларенкова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
 
Date 2017-11-09T09:06:35Z
2017-11-09T09:06:35Z
2017-11-09
 
Type Thesis
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2199
 
Language other
 
Relation УДК;005.336.3