Запис Детальніше

Основні етапи 60-ти річної історії кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні етапи 60-ти річної історії кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 
Creator Бобіна, О. В.
 
Subject інженер
освіта
гуманітарна освіта
історія
НУК
engineer
education
humanitary education
history
NUS
 
Description Соціально-гуманітарні знання особлива складова інженерної і технічної підготовки. За будь-яких часів майбутні інженери отримували гуманітарні знання. Стаття присвячена основним етапам історії кафедри, яка забезпечувала таку підготовку = Socially-humanitarian knowledge is a special part of engineering and technical preparation. In any time future engineers gain humanitary education. The article is devoted to the main periods of department’s history, which provided such preparation.
Бобіна, О. В. Основні етапи 60-ти річної історії кафедри соціально-гуманітарних дисциплін / О. В. Бобіна // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. –
Вип. 2. – С. 194–198.
 
Date 2017-11-15T12:20:10Z
2017-11-15T12:20:10Z
2017-11-15
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2203
 
Language other
 
Relation УДК;378