Запис Детальніше

Соціолінгвістичний аспект інтонації

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Соціолінгвістичний аспект інтонації
 
Creator Фатєєва, В. Г.
Шарапова, В. В.
Fateeva, V. G.
Sharapova, V. V.
 
Subject фонетична варіативність
мовленнєвий статус
просодія
соціальні категорії
інтонаційна характеристика
мелодія і темп
культурний шок
phonetic variability
prosody, social categories
speech status
communicative value of intonation
melody and tempo
cultural shock
 
Description Проаналізовані проблеми формування варіантів англійської мови та їх неоднорідності, соціолінгвістичної та лінгвокультурної специфіки, а також проблеми своєрідності мови як суспільного явища, універсальних і специфічних рис і форм її існування. Описано соціокультурні варіювання інтонації та питання взаємовідносин мови та культури = Conversational variants of English talkers, integrating difference in speech processes and correlates of social categories have been analyzed. Sociololinguistic patterns, multilingual segments and common principles have been highlighted. Communicative value of culture and speech processes, phonetic variability of intonation in English have been distinguished and described.
Фатєєва, В. Г. Соціолінгвістичний аспект інтонації / В. Г. Фатєєва, В. В. Шарапова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 132–137.
 
Date 2017-11-16T10:07:00Z
2017-11-16T10:07:00Z
2017-11-16
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2215
 
Language other
 
Relation УДК;81’271