Запис Детальніше

Проектна робота в рамках інтерактивного навчання на заняттях читання на спеціальності «Прикладна Лінгвістика»

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проектна робота в рамках інтерактивного навчання на заняттях читання на спеціальності «Прикладна Лінгвістика»
 
Creator Клементє'ва, І. О.
Klementyeva, I. O.
 
Subject проектна робота
інтерактивне навчання
мотивація
єдність
лінгвістична компетенція
презентація
оцінка
project work
interactive teaching
motivation
involvement
integrity
linguistic competence
presentation
assessment
 
Description Проаналізовано особливості проектноЇ роботи, як важливого засобу підходу до навчання читанню, які й базуються на проблемах, на спеціальності "Прикладна лінгвістика". Описані цілі та шляхи виконання групового проекту. Наведено приклади тем проектів = Project work as an important means of a problem-based approach to teaching reading has been canalized. The adjectives and ways of group project realization have been described. Examples of topics for the project realization nave been given.
Клемент’єва, І. О. Проектна робота в рамках інтерактивного навчання на заняттях читання на спеціальності «Прикладна Лінгвістика» / І. О. Клемент’єва // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 83–86.
 
Date 2017-11-16T12:09:07Z
2017-11-16T12:09:07Z
2017-11-16
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2221
 
Language other
 
Relation УДК;81'33:378.14