Запис Детальніше

The role of the English teacher in facilitating class debates

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The role of the English teacher in facilitating class debates
 
Creator Клочкова, Л. О.
Klochkova, L. O.
 
Subject викладач
посередник
сприяння
дискусії на заняттях
комунікативні функції
teacher
facilitator
facilitation
class debates
communicative functions
 
Description Дебати на заняттях англійської мови являються собою потужне знаряддя, яке дозволяє викладачеві створити активну атмосферу під час дискусій. Організація і проведення цих дискусій потребують вдосконалення навичок та вмінь моделювання дебатів, спонукання студентів до висловлювання власної думки, підведення загальних результатів обговорень = Nowadays the process of class debates is a powerful procedure in teaching English which makes the lessons active and alive. Organizing and facilitating class debates is not an easy task to do. Teacher should perfect his/her teaching and communicative skills and design the class activity, encourage students to argue for their existing position on an issue, make use of student's thinking.
Klochkova, L. O. The role of the English teacher in facilitating class debates / L. O. Klochkova // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 87–90.
 
Date 2017-11-16T12:24:07Z
2017-11-16T12:24:07Z
2017-11-16
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2222
 
Language other
 
Relation УДК;378.147: 811.111