Запис Детальніше

Роль лінговкультурології у формуванні міжкультурної компетенції

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль лінговкультурології у формуванні міжкультурної компетенції
 
Creator Мочалова, Н. С.
Mochalova, N. S.
 
Subject лінгвокультурологія
комунікативна компетенція
міжкультурна компетенція
linguo-culture studying
communicative competence
intercultural competence
 
Description Проаналізовано місце лінгвокультурології серед філологічних дисциплін. Виявлено різницю між комунікативною, культурною та міжкультурною компетенцією. Визначено роль лінгвокультурології у формуванні міжкультурної компетенції = The place of linguo-culture studying among philological subjects is defined. The difference between communicative, cultural and intercultural competence is cleared. The role of linguo-culture studying in forming of intercultural competence is analyzed.
Мочалова, Н. С. Роль лінговкультурології у формуванні міжкультурної компетенції / Н. С. Мочалова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 104–108.
 
Date 2017-11-17T08:21:01Z
2017-11-17T08:21:01Z
2017-11-17
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2231
 
Language other
 
Relation УДК;81:008