Запис Детальніше

Інтегрований підхід до навчання читанню на заняттях з англійської мови студенів спеціальності “Прикладна лігвістика”

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтегрований підхід до навчання читанню на заняттях з англійської мови студенів спеціальності “Прикладна лігвістика”
 
Creator Мовчан, Л. С.
Снігур, Л. А.
Шулежко, К. С.
Movchan, L. S.
Snigur, L. A.
Shulezhko, K. S.
 
Subject вивчаюче читання
формування навичок
лексичні одиниці
семантизація
граматичні структури
educational reading
forming up skills
lexical units
semantization
grammatical structures
 
Description Проаналізовано доцільність інтегрованого підходу до навчання читанню іноземною мовою, який складає формування лексико-граматичних навичок та навичок усного мовлення у студентів на основі новели Роальда Даля “Parson’s Pleasure” = Appropriateness of integrated approach to teaching students reading in foreign language, which forms up lexical, grammatical and speaking skills based on a short story by Roald Dahl “Parson’s Pleasure” has been analyzed.
Мовчан, Л. С. Інтегрований підхід до навчання читанню на заняттях з англійської мови студенів спеціальності “Прикладна лігвістика” / Л. С. Мовчан, Л. А. Снігур, К. С. Шулежко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 96–104.
 
Date 2017-11-17T08:31:30Z
2017-11-17T08:31:30Z
2017-11-17
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2232
 
Language other
 
Relation УДК;81’33:378.147