Запис Детальніше

Специфіка фізичного виховання студентів

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Специфіка фізичного виховання студентів
 
Creator Ніколав, К. Г.
Амбросімов, О. А.
Nikolaev, K. G.
Ambrosimov, O. A.
 
Subject здоров'я
якість
фізичне виховання
спорт
зміст
health
quality
physical training
sports
the maintenance
understanding
motivation, an optimality
balance
specificity
correction
research
the computer
 
Description У статті розкривається саме чому система фізичного виховання студентства має змінюватись. Висвітлені сильні та слабкі сторони системи державних тестів. Розкриваються засоби та напрямки за допомогою яких повинно розвиватись фізичне виховання студентської молоді. А також, які заходи необхідно впроваджувати спеціалістам фізичного виховання для того, о здоров'я для студентів стало пріоритетним та життєво необхідним = In article reveals why system of physical training of students should change. Are displayed strong and weaknesses of system of the state tests. Means reveal and directions with which help physical training of student's youth should develop. And also, what actions are necessary for introducing to experts of physical training that health for students became priority and vital.
Ніколаєв, К. Г. Специфіка фізичного виховання студентів / К. Г. Ніколаєв, О. А. Амбросімов // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 272–276.
 
Date 2017-11-17T08:52:53Z
2017-11-17T08:52:53Z
2017-11-17
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2234
 
Language other
 
Relation УДК;378:37.035.3:796.011.1