Запис Детальніше

Соціокультурний компонент навчання іноземній мові як засіб виховання студентів

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Соціокультурний компонент навчання іноземній мові як засіб виховання студентів
 
Creator Ратушняк, Я. І.
Ratushnyak, Y. I.
 
Subject соціокультурна компетенція
діалог культур
комунікативний метод
соціокомунікація
національна ментальність
національний добуток
sociocultural competence
cultures dialogue
communicative method
sociocommunication
national mentality
national heritage
 
Description Проаналізовано вплив діалогу культур на процес виховання студентів. Встановлено, о без соціокультурної компетенції неможливе формування комунікативно компетенції студентів. Визначені складові змісту соціокультурного компонента = The influene of the cultures dialogue on the students' educational process has been analyzed. The fact that students' communicstive competence is impossible without sociocultural competence has been stated. The sociocultural component parts have been defined.
Ратушняк, Я. І. Соціокультурний компонент навчання іноземній мові як засіб виховання студентів / Я. І. Ратушняк // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 114–118.
 
Date 2017-11-17T11:28:42Z
2017-11-17T11:28:42Z
2017-11-17
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2253
 
Language other
 
Relation УДК;811.111:378.147