Запис Детальніше

Соціально-психологічні фактори ціннісних змін у сучасному суспільстві

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Соціально-психологічні фактори ціннісних змін у сучасному суспільстві
 
Creator Schukin, Y. O.
Щукін, Є. О.
 
Subject особистісні трансформації
індивідуалізоване суспільство
суспільство ризику
personality transformations
individualized society
society of risk
 
Description Проведено аналіз новітніх досліджень в галузі соціальної філософії, соціології і психології навколо особистісних трансформацій в сучасному суспільстві = The analysis of the newest researches is conducted in industry of social philosophy, sociology and psychology, round personality transformations in modern society.
Щукін, Є. О. Соціально-психологічні фактори ціннісних змін у сучасному суспільстві / Є. О. Щукін // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 359–363.
 
Date 2017-11-17T11:44:51Z
2017-11-17T11:44:51Z
2017-11-17
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2255
 
Language other
 
Relation УДК;141.7:316.3