Запис Детальніше

Модульна структура курсу науково-технічного перекладу на спеціальності "Прикладна лінгівстика"

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Модульна структура курсу науково-технічного перекладу на спеціальності "Прикладна лінгівстика"
 
Creator Шаманова, Н. Є.
Shamanova, N. Y.
 
Subject перекладацька компетенція
науково-технічний дискурс
інформативно-змістовий блок
тренувальний блок
моніторинговий блок
проектні завдання
translator competence
scientific-technical discourse
information block
training block
monitoring block
project work
 
Description Проаналізовано особливості модульноЇ організації курсу науково-технічного перекладу на спеціальності Прикладна лінгвістика. Обгрунтовано необхідність введення такої модульної структури та описано компоненти кожного модулю. Наведено приклади завдань проектів для індивідуально та самостійно роботи студентів = The pecularities of the modular structure of the scientific-technical translation course have been analyzed. The necessity of introducing such modular structure has been grounded. The components of every module have been described the tasks for the student project work have been examplied.
Шаманова, Н. Є. Модульна структура курсу науково-технічного перекладу на спеціальності "Прикладна лінгівстика" / Н. Є. Шаманова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 150–154.
 
Date 2017-11-17T12:10:12Z
2017-11-17T12:10:12Z
2017-11-17
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2257
 
Language other
 
Relation УДК;81'255.2'6