Запис Детальніше

Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle
 
Creator Задорожна, Т. П.
Кримська, Н. М.
Zadorozhna, T. P.
Crimean, N. M.
 
Subject модель діагностування якості знань
самонавчання
самокорекція
поточний зовнішній об'єктивний контроль
рубіжний контроль
рубіжна корекція
підсумковий контроль
Diagnostic model of the standard of students' knowledge
selflearning process
regular external knowledge progress control
module control
final control
 
Description У статті висвітлюється загально-дидактичні та специфічні принципи складання дистанційних курсів з іноземної мови. Аналізуються існуючи дистанційні курси та розглядається структура авторської моделі з точки зору здійснення контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів = Basic didactic and specific principles of distance courses development are highlighted in the article. The existing distance courses are analyzed. The structure of the author's model with the view of checking on students' progress in learning and cognitive activity is investigated.
Задорожна, Т. П. Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle / Т. П. Задорожна, Н. М. Кримська // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 59–66.
 
Date 2017-11-20T11:35:41Z
2017-11-20T11:35:41Z
2017-11-20
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2271
 
Language other
 
Relation УДК;378.147