Запис Детальніше

Немайнові права авторів: аспекти міжнародно-правової регламентації

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Немайнові права авторів: аспекти міжнародно-правової регламентації
 
Creator Дубова, К. О.
Dubova, K. O.
 
Subject авторське право
право авторства
право на авторське ім’я
право на цілісність і недоторканність твору
право на обнародування
copyright
authorship
the right of the author name
the right to integrity and inviolability of the work
the right of reproduction
 
Description Проаналізовано зміст немайнових прав авторів в контексті міжнародно-правової охорони авторського права. Запропоновано поділ немайнових прав на захисні і варіативні = The content of the moral rights of authors was analyzed in the context of international legal protection of copyright. It was proposed to divide moral rights into rights of protection and rights of variation.
Дубова, К. О. Немайнові права авторів: аспекти міжнародно-правової регламентації / К. О. Дубова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 173–176.
 
Date 2017-11-21T12:12:57Z
2017-11-21T12:12:57Z
2017-11-21
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2293
 
Language other
 
Relation УДК;347.78.01