Запис Детальніше

Дослідження деформаційної кінетики алюмінію при високих температурах = Investigation of aluminium deformation kinetics under high temperatures.

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження деформаційної кінетики алюмінію при високих температурах = Investigation of aluminium deformation kinetics under high temperatures.
 
Creator Новомлинець, О. О.
Олексієнко, С. В.
Ющенко, С. М.
Мартиненко, В. О.
Novomlynets, O. O.
Oleksiienko, S. V.
Yushchenko, S. M.
Martynenko, V. O.
 
Subject алюміній
деформація
прецизійне з’єднання
модуль пружності
границя текучості
коефіцієнт Пуассона
швидкість повзучості
aluminium
deformation
precision joint
elastic modulus
yield point
Poisson’s ratio
creep rate
 
Description Отримано дані для математичного моделювання високотемпературної деформації алюмінію під час статичного навантаження. Показано можливість теоретичного визначення температурної залежності коефіцієнта Пуассона. Результати можуть бути використані для розроблення технології прецизійного з’єднання алюмінію та його сплавів = The data for the mathematical modeling of aluminium high-temperature deformation under the static load have been received. The possibility of the theoretical determination of Poisson’s ratio temperature dependence has been shown. The results can be used for the development of the precision joint technology of aluminium and alloys.
Дослідження деформаційної кінетики алюмінію при високих температурах / Технічні науки та технології : науковий журнал / О. О. Новомлинець, С. В. Олексієнко, С. М. Ющенко та ін. // Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2 (2). – С. 67–72.
 
Date 2017-11-27T12:06:39Z
2017-11-27T12:06:39Z
2017-11-27
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2304
 
Language other
 
Relation УДК;621.791.4