Запис Детальніше

Створення нових жароміцних зносостійких композиційних матеріалів КМХ та КМХС = The creation of new high-temperature wear-resistant composite materials КМХ and КМХС.

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Створення нових жароміцних зносостійких композиційних матеріалів КМХ та КМХС = The creation of new high-temperature wear-resistant composite materials КМХ and КМХС.
 
Creator Костін, О. М.
Мартиненко, В. О.
Квасницький, В. В.
Шкурат, С. І.
Kostin, O. M.
Martynenko, V. O.
Kvasnytskyi, V. V.
Shkurat, S. I.
 
Subject адгезійно-активні зносостійкі композиційні матеріали
жароміцні сплави
структура
зносостійке наплавлення
adhesive-active wear-resistant composite materials
high temperature alloys
structure
wear-resistant surfacing
 
Description Розроблено нові жароміцні зносостійкі композиційні матеріали КМХ та КМХС. Основою сплавів є твердий розчин на основі кобальту легований молібденом, хромом, бором та кремнієм. Сплав КМХС додатково легований карбідом хрому. Додаткове введення карбіду хрому забезпечує зменшення температури плавлення сплаву КМХС та сприяє стабілізації його структури за робочих температур. Розроблені нові композиційні сплави КМХ та КМХС демонструють високу зносостійкість наплавлених шарів за критичних умов нагріву, яка значно перевищує показники відомих промислових сплавів = The new high-temperature wear-resistant composite materials KMX and KMXC are created. The basis of the alloys is a solid solution based on cobalt alloyed of molybdenum, chromium, boron and silicon. The alloy KMXC additionally alloyed with chromium carbide. Additional input of chromium carbide decreases the melting point of the alloy KMXC and helps to stabilizate its structure at operating temperatures. The new composite alloys KMX and KMXC at the critical conditions of heating demonstrate a high wear-resistant levels of deposited layers, which is much higher than the knowns industrial alloys.
Створення нових жароміцних зносостійких композиційних матеріалів КМХ та КМХС / О. М. Костін, В. А. Мартыненко, В. В. Квасницький та ін. // Технологические системы №3 (76), 2016, C. 99–103.
 
Date 2017-11-27T12:50:37Z
2017-11-27T12:50:37Z
2017-11-27
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2307
 
Language other
 
Relation УДК;621.791.923.6