Запис Детальніше

Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки
 
Creator Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.
Костирко, Т. М.
 
Subject бібліографічний покажчик
кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки
НУК
 
Description Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників кафедри автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
Кафедра автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2017. – 98 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.
 
Date 2017-11-30T07:38:23Z
2017-11-30T07:38:23Z
2017-11-30
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2318
 
Language other
 
Relation УДК;37.093:681.5:014.3