Запис Детальніше

MEDIA POP CULTURE IN THE PROCESS OF SHAPING THE IDENTITY OF YOUTH

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title MEDIA POP CULTURE IN THE PROCESS OF SHAPING THE IDENTITY OF YOUTH
МЕДІА-ПОП-КУЛЬТУРА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ
 
Creator Piechaczek-Ogierman, Gabriela
 
Subject : identity; pop culture; media models.
ідентичність; медіа-моделі; поп-культура
 
Description Media pop culture does not only shape the world view but also creates trends and is a source of inspiration and identification of the young. The research results presented in this study show that youth in the final stage of adolescence judge the reality in a critical way. A significant number of the examined learners implement the model of identity shaped in the «down top» direction. They reject media authorities and aim at creating their own concept of themselves. At the same time, a large percentage of the respondents respect media models associated with appearance and the consumerist lifestyle.
Медіа-поп-культура не тільки формує світове бачення, але також створює тенденції та є джерелом натхнення та ідентифікації молоді. Результати досліджень, представлені в цьому дослідженні, показують, що молодь на заключному етапі підліткового віку судить про реальність критично. Значна частина вивчених учнів реалізує модель ідентичності, яка формується у напрямку «знизу». Вони відкидають засоби масової інформації і прагнуть створити власну концепцію про себе. У той же час великий відсоток респондентів поважає медіа-моделі, пов'язані з зовнішнім виглядом та споживчим способом життя.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/502
10.28925/2312-5829.2018.1-2.6518
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 233-245
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 233-245
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 233-245
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language eng
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/502/419
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0