Запис Детальніше

THE IDEA OF SUBJECTIVITY AND DIALOGUE IN THE EDUCATION OF A DISABLED CHILD

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title THE IDEA OF SUBJECTIVITY AND DIALOGUE IN THE EDUCATION OF A DISABLED CHILD
ІДЕЯ СУБ'ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
 
Creator Klajmon-Lech, Urszula
 
Subject dialogue in education; disabled child; education; family; the subject-oriented perception.
діалог у сфері освіти; дитина з інвалідністю; освіта; предметно-орієнтоване сприйняття; сім'я.
 
Description The subject-oriented perception of a learner is a sine qua non of effective education. The idea of subjectivity in education is related to the idea of dialogicality. Taking into account subjectivity and the need for permanent dialogue is an important task of educating a child with disability. The first range of both ideas is associated with the relations which occur between parents (the first and most important educators and guardians of a child) and specialists (doctors of various specializations, physiotherapists and, first of all, teachers who work with disabled children). The second range concerns the relations between parents and a disabled child. What seems interesting is finding the answer to the question whether the idea of subjectivity and dialogicality is fully implemented in both ranges.
Предметно-орієнтоване сприйняття учня - це суттєвий крок ефективної освіти. Ідея суб'єктивності в освіті пов'язана з ідеєю діалогічності.  Врахування суб'єктивності та необхідності постійного спілкування є важливим завданням виховання дитини з інвалідністю. Перший діапазон обох ідей пов'язаний з відносинами між батьками (першими і найважливішими педагогами та опікунами дитини) та спеціалістами (лікарі різних спеціальностей, фізіотерапевти та, в першу чергу, вчителі, які працюють з дітьми, що мають інвалідність). Другий діапазон стосується відносин між батьками та дитиною з інвалідністю. Становить науковий інтерес відповідь на питання, як ідея суб'єктивності та діалогічності реалізується в обох діапазонах.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/503
10.28925/2312-5829.2018.1-2.1694
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 61-76
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 61-76
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 61-76
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language eng
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/503/402
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0