Запис Детальніше

QUALITY ASSURANCE ORGANISATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE IN THE EUROPEAN UNION

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title QUALITY ASSURANCE ORGANISATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE IN THE EUROPEAN UNION
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
 
Creator Mospan, Natalia
 
Subject external quality assurance; higher education; internal quality assurance; quality assurance system; the EU.
вища освіта; внутрішні органи забезпечення якості; ЄС; зовнішні органи забезпечення якості; система забезпечення якості освіти.
 
Description The article presents the features of the quality assurance management system of higher education in the EU. Besides, the analysis of the quality assurance system in Europe, namely its external and internal organs is in th the center of attention. External mechanisms include education quality assurance regulators at the EU and the EHEA level and national regulators of education quality assurance at the level of Member States. Internal mechanisms are made up of quality control departments within HEIs. It was concluded that the organizational and administrative structure adjustment of standards and quality assurance of education in the EU subject to their own hierarchy, where each mechanisms interact to ensure the quality of the various higher education systems. This system of organizational and management structures regulation of standards and quality assurance of education in the EU allows to implement universe standards of quality assurance in higher education in all EU Member States and countries in the EHEA. However, despite the establishment of relatively universe shape of quality assurance system, there are significant differences in approaches to the system at the national level.
У статті обґрунтовано особливості організаційно-управлінської структури забезпечення якості вищої освіти в ЄС. Проаналізовано системи забезпечення якості в Європі, а саме її зовнішні та внутрішні органи. Зроблено висновок, що структури регулювання системи якості освіти в ЄС підпорядковуються власній ієрархії, де кожні механізми взаємодіють між собою для забезпечення якістю різних систем вищої освіти. Проте, незважаючи на встановлення відносно однакової форми зовнішньої системи забезпечення якості, існують значні відмінності в підходах до системи на національному рівні.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/526
10.28925/2312-5829.2018.1-2.1162
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 363-373
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 363-373
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 363-373
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language eng
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/526/432
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0