Запис Детальніше

PRACTICAL COURSE-CONFERENCE USING YOUTUBE AS INTERACTIVE TEACHING FORM OF PROFESSIONALS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title PRACTICAL COURSE-CONFERENCE USING YOUTUBE AS INTERACTIVE TEACHING FORM OF PROFESSIONALS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ-КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ YOUTUBE ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 
Creator Khomik, Oksana
Kovalchuk, Oksana
 
Subject interactive methods; practical course-conference; specialists; teachers; YouTube.
викладачі; інтерактивні методи; практичне заняття-конференція; фахівці; YouTube.
 
Description The system of views on the problem of using interactive teaching methods in higher educational institutions has been considered in the article. The content of the concept “interactive teaching methods” has been revealed. The significance of practical course as the form of organization of educational interaction between the teacher and the students has been characterized.  The role of the teacher and the students has been determined during practical courses-conferences. The procedure of conducting of interactive practical course-conference using YouTube has been described. The given examples of video materials, collected from YouTube for conducting practical course-conference on the theme “Language Etiquette” from the discipline “Management” have been given. The results of questioning of higher educational institutions' teachers due to the conducting of their interactive practical course-conferences using YouTube have been introduced
У статті розглянуто систему поглядів на проблему використання інтерактивних методів навчання у вищих закладах освіти. Розкрито зміст поняття «інтерактивні методи навчання», під якими розуміється взаємопов’язана спільна діяльність студентів і викладача, за якої всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, занурюються в атмосферу співпраці зі спільного вирішення проблем. Доведено, що використання інтерактивних методів під час викладання навчальних дисциплін у вищій школі позитивно впливає на процес навчання та підвищує у студентів мотивацію до роботи. Охарактеризовано значення практичних занять як форми організації навчального взаємодії між викладачем та студентами. Визначено роль викладача та студентів під час проведення практичних занять-конференцій. Описано процедуру проведення інтерактивного практичного заняття-конференції з використанням YouTube, яка розширює можливості традиційного навчання, удосконалює методику викладання дисциплін в нових умовах. Доведено, що проведення практичних занять у формі конференції з використанням YouTube забезпечує розкриття змісту теми на конкретних професійних прикладах, які сприяють формуванню у студентів творчого підходу, залучають їх до колективної пізнавальної діяльності, дискусій тощо. Наведені приклади відеоматеріалів, зібраних з YouTube для проведення практичного заняття-конференції на тему «Мовний етикет» з навчальної дисципліни «Менеджмент». Представлені результати анкетування викладачів вищих навчальних закладів щодо проведення ними інтерактивних практичних занять-конференцій з використанням YouTube, які засвідчили про те, що практичні заняття у наведеній формі є малопоширеними у вищих закладах освіти, але є цікавими для викладачів.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/466
10.28925/2312-5829.2018.1-2.5123
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 312-324
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 312-324
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 312-324
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language eng
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/466/428
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/466/171
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0