Запис Детальніше

THE HISTORY OF FORMATION AND THE PRESENT SOCIAL ROLE COMMUNITY COLLEGES USA

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title THE HISTORY OF FORMATION AND THE PRESENT SOCIAL ROLE COMMUNITY COLLEGES USA
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА РОЛЬ КОММ’ЮНІТІ (ГРОМАДСЬКИХ КОЛЕДЖІВ) США
 
Creator Bratko, Mariia
 
Subject : associate degree; community college; professional certificates two-year colleges United States of America; vocational diplomas.
ступінь асоціата; громадський коледж; професійні сертифікати; дворічні коледжі; Сполучені Штати Америки; професійні дипломи
 
Description This article represents the results of the scientific research of the community colleges in USA. The author traces the development of community colleges in America from their earliest days through modern times, describing the social, political, religious, and economic factors that influenced their development. The community college evolved from at least seven sources of educational innovation: community boosterism and the rise of the research university (1880s and 1890s.); the advent of universal secondary education, the professionalization of teacher education, and the vocational education movement (from the educational reforms of the Progressive Era (1900–1916); open access to higher education, and the rise of adult and continuing education and community services (were primarily post–World War II phenomena). The community college is largely a phenomenon of twentieth-century American higher education. The label applies to an array of institutions that offer six-month vocational diplomas; one- and two-year vocational, technical, and pre-professional certificates; and two-year programs of general and liberal education leading to an associate degree. Two-year colleges may be public, private, proprietary, or special purpose, although public institutions represent the majority of community colleges in the twentieth-first century.Community colleges in the United States have a considerable popularity, which is growing every year. Community colleges serve the region where were placed, usually a city and district. College students often study in various forms of education (day, evening, distance form) and have the opportunity to work during the day. A special interest of educational manager of Ukrainian colleges is paid on issues concerning governance, financing, access into higher education and cooperation with employers at community colleges.
У статті представлені результати наукових досліджень особливостей комм’юніті (громадських) коледжів США як особливого феномену американськкої вищої освіти. Автор відслідковує розвиток коледжів в Америці з ранніх днів до сучасності, описуючи соціальні, політичні, релігійні та економічні чинники, що впливають на їх розвиток. Звертає увагу, як освітні інновації кожного історичного періоду від кінця ХІХст. до початку ХХІ ст. змінювали ландшафт комм’юніті коледжів. Автором встановлено, що  комм’юніті (громадські) коледжі – це заклади, які пропонують шестимісячні професійні дипломи; одно- і дворічні професійні, технічні та передпрофесійні сертифікати; і дворічні програми загальної та ліберальної освіти, що дають право отримати диплом асоціата. Комм’юніті коледжі в США мають значну популярність, яка зростає з кожним роком. Автор вважає, що позитивний досвід комм’юніті (громадських) коледжів в сфері управління, фінансування, доступу до вищої освіти та співпраці з роботодавцями може стати у нагоді вітчизняним освітнім менеджерам. 
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-03-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/500
10.28925/2312-5829.2018.1-2.204
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 200-218
Educological discourse; 2018: № 1-2 (20-21); 200-218
Освитологичный дискурс; 2018: № 1-2 (20-21); 200-218
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.1-2
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/500/414
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0