Запис Детальніше

ГЕНДЕРНЕ (БЕЗСУМНІВНО!)

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ГЕНДЕРНЕ (БЕЗСУМНІВНО!)
GENDER (UNDOUBTEDLY!)
ГЕНДЕРНОЕ (НЕСОМНЕННО!)
 
Creator Vyshnytska, Yuliia
 
Description Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / О. Башкирова. — Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с.
Review of the monograph: Bashkyrova, O. (2018). Henderni khudozhni modeli suchasnoi ukrainskoi romanistyky. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University.
Рецензия на монографию: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / О. Башкирова. — Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2018-10-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/313
10.28925/2311-259x.2018.3.8
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 3(23) (2018)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3(23) (2018)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3(23) (2018)
Synopsis: Text, Context, Media; No 3(23) (2018)
2311-259X
10.28925/2311-259x.2018.3
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/313/288
 
Rights Авторське право (c) 2019 Синопсис: текст, контекст, медіа