Запис Детальніше

Гуманістична теорія особистості А. Маслоу

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гуманістична теорія особистості А. Маслоу
 
Creator Жеребецький, О. А.
Коростильова, І. В.
 
Subject особистість
самовдосконалення
соціум
розвиток
Маслоу
 
Description Розглядаючи різні теорії особистості, можна відмітити, що більшість дослідників схиляються до того, що особистість − особливий феномен, пов’язаний зі специфікою людської адаптації до соціуму, до старої та створюваної культури, до своїх можливостей діяти та змінювати світ. В даній статті розглянуто основні принципи гуманістичної теорії особистості А. Маслоу та її актуальність у сучасному світі.
Жеребецький, О. А. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу / О. А. Жеребецький, І. В. Коростильова // Матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми соціально-гуманітарних наук", 7 груд. 2017 р. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – С. 119–122.
 
Date 2018-11-05T08:50:12Z
2018-11-05T08:50:12Z
2018-11-05
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2497
 
Relation УДК;37.015.3