Запис Детальніше

Кондратенко Юрій Пантелійович

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кондратенко Юрій Пантелійович
 
Creator Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.
Свириденко, Н. В.
 
Subject бібліографічний покажчик
ювіляр
Кондратенко Юрій Пантелійович
 
Description Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та науково-методичних праць Юрія Пантелійовича Кондратенка – доктора технічних наук, професора, заслуженого винахідника України, академіка Академії наук суднобудування України, члена Національного комітету Української асоціації з автоматичного управління, професора кафедри комп'ютеризованих систем управління. До складу даного бібліографічного покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, авторські свідоцтва і патенти. Відомості про публікації подано мовою оригіналу.
Кондратенко Юрій Пантелійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко, Н. В. Свириденко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2018. – 73 с. – Препринт. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.
 
Date 2018-11-09T12:26:10Z
2018-11-09T12:26:10Z
2018-11-09
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2531
 
Language other
 
Relation УДК;37.093:681.5:014.3