Запис Детальніше

Доросла людина у віртуальному освітньому просторі

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712366/
 
Title Доросла людина у віртуальному освітньому просторі
Adult person in a virtual educational space
 
Creator Смульсон, Марина Лазарівна
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
 
Description Метою статті є визначення психологічних засад ефективного розвивального впливу віртуального (Інтернет) середовища на дорослу людину. Показано, що віртуальний освітній простір, на відміну від середовища, є результатом власних виборів дорослої людини відповідно до мети, готовності до саморозвитку та наявності проекту саморозвитку, рівня мотивації. Визначено основні психологічні чинники ефективного дистанційного навчання та проаналізовано найбільш розповсюджені віртуальні освітні системи, зокрема, системи змішаного навчання. Доведена наявність розвивального потенціалу психологічно обґрунтованого віртуального освітнього простору для дорослих і людей похилого віку в напрямку розвитку інтелекту і суб’єктної активності.
The purpose of the article is to define the psychological background of effective developmental impact of virtual (Internet) environment on adult persons. It is shown that the virtual educational space, in contrast of the environment, is the result of own adult choices oriented to his purposes and readiness for self-development, the availability of self-development design and motivational level.
The main psychological factors of effective distance learning and the most common virtual educational systems, including blended learning systems, are analized. The potential of psychologically grounded virtual educational space for adults and the elderly in the development of intelligence and subject activity is proved.
 
Publisher Видавничий дім «Сам»
 
Date 2017
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712366/2/%D0%A1%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D_17_%D1%80%D1%82%D1%84.pdf
- Смульсон, Марина Лазарівна (orcid.org/0000-0002-9563-3390 <http://orcid.org/0000-0002-9563-3390>) (2017) Adult person in a virtual educational space Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (До 25-річчя НАПН України). pp. 107-112.