Запис Детальніше

Технології підтримки персоніфікованого навчального середовища

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711690/
 
Title Технології підтримки персоніфікованого навчального середовища
Technologies for supporting personalized learning environment
 
Creator Носенко, Ю.Г.
Шишкіна, М.П.
 
Subject 004.5 Human-computer interaction. Man-machine interface. User interface. User environment
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
37.04 Education in relation to the educand, pupil. Guidance
 
Description У статті розглянуто адаптивні хмаро орієнтовані технології, розвиток і поширення яких сприяє індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, підтримці комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, зокрема персоніфікованого, підвищенню якості й доступності електронних освітніх ресурсів. Охарактеризовано асистивні технології, що розглядаються як підгрупа адаптивних технологій, наведено приклади деяких асистивних сервісів підтримки навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку.
The article considers adaptive cloud oriented technologies, which development and dissemination contributes to the individualization and differentiation of the educational process, the support of a computer-oriented learning environment, in particular personalized, the improvement of the quality and accessibility of electronic educational resources. The assistive technologies that are considered as a subgroup of adaptive technologies are described; the examples of some assistive services for the support of the training of persons with disability are given.
 
Publisher Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711690/1/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5.pdf
- Носенко, Ю.Г. and Шишкіна, М.П. (2018) Technologies for supporting personalized learning environment Нова педагогічна думка, 3 (95). pp. 45-50. ISSN 2520-6427