Запис Детальніше

Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712682/
 
Title Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання
Features of realization of pedagogical technologies of philological directions in professional education conditions
 
Creator Барановська, Олена Володимирівна
 
Subject 37.01 Fundamentals of education. Theory. Policy etc.
37.02 General questions of didactics and method
373 Kinds of school providing general education
 
Description У матеріалах підкреслено важливість створення та осучаснення дефініційної бази в умовах модернізації української школи. Розглянуто нові підходи до понять «технологія», «педагогічна технологія», «інтерактивні технології», виокремлено складові поняття «профільне навчання». Представлено систему педагогічних технологій філологічного спрямування, зокрема: технології загального спрямування, технології, спрямовані на формування комунікативної компетентності, інноваційні технології. Визначено особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання.
The materials emphasize the importance of creating and updating the definitions base in the context of modernizing the Ukrainian school. New approaches to the concepts of "technology", "pedagogical technology", "interactive technologies" are considered, the components of the notion "profile education" are singled out. The system of pedagogical technologies of philological direction is presented, in particular: technologies of general direction, technologies aimed at forming communicative competence, innovative technologies. The peculiarities of implementation of pedagogical technologies of philological direction in the conditions of profile education are determined.
 
Publisher Посвіт
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712682/1/BOV18-11-konf.pdf
- Барановська, Олена Володимирівна (2018) Features of realization of pedagogical technologies of philological directions in professional education conditions In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : V Міжнародна науково-практична конференція, м.Конін – м.Ужгород – м.Херсон – м.Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна – м. Кривий Ріг, Україна, pp. 62-63. ISBN 978-617-7235-50-6