Запис Детальніше

Порівняльний аналіз розвитку шкіл із єврейською і російською мовами навчання в умовах незалежної України (1991-2010 рр.)

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712687/
 
Title Порівняльний аналіз розвитку шкіл із єврейською і російською мовами навчання в умовах незалежної України (1991-2010 рр.)
Comparative analysis of the development of schools with Jewish and Russian languages of instruction in the conditions of independent Ukraine (1991-2010)
Сравнительный анализ развития школ с еврейской и русским языками обучения в условиях независимой Украины (1991-2010 гг.)
 
Creator Шевченко, Світлана Миколаївна
 
Subject 39 Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life. Folklore
93/94 History
 
Description У статті проаналізовано організацію навчального процесу у школах із єврейською і російською мовами навчання в умовах незалежної України (1991–2010 рр.); установлено, що в досліджуваний період збільшувалася кількість шкіл із єврейською мовою навчання, а російською зменшувалася; з’ясовано, що освіта національних меншин декларувалася на рівності здобуття знань, умінь і навичок, гарантуванні вільного розвитку національних мов та культур
The article analyzes the organization of the educational process in schools with Jewish and Russian languages of instruction in conditions of independent Ukraine (1991-2010). It found that during the study period the number of schools with Jewish language of instruction increased, while in Russian it decreased; it was found that the education of national minorities was declared on the equality of obtaining knowledge and skills, ensuring the free development of national languages and cultures
В статье проанализированы организации учебного процесса в школах с еврейской и русским языками обучения в условиях независимой Украины (1991-2010 гг.) установлено, что в исследуемый период увеличивалось количество школ с еврейским языком обучения, а на русском уменьшалась; выяснено, что образование национальных меньшинств декларировалась на равенстве получения знаний, умений и навыков, обеспечении свободного развития национальных языков и культур
 
Publisher Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712687/1/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C18.-197-204.pdf
- Шевченко, Світлана Миколаївна (2018) Comparative analysis of the development of schools with Jewish and Russian languages of instruction in the conditions of independent Ukraine (1991-2010) Pedagogical education: theory and practice, 1 (25). pp. 197-204. ISSN 2309-9763