Запис Детальніше

форми виховання в старшокласників готовності до захисту вітчизни

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712545/
 
Title форми виховання в старшокласників готовності до захисту вітчизни
формы воспитания у старшеклассников готовности к защите Отечества
forms of upbringing of high school readers to protect the fatherland
 
Creator Зубалій, М.Д.
Тимчик, М.В.
 
Subject 37.04 Education in relation to the educand, pupil. Guidance
373 Kinds of school providing general education
 
Description У статті проаналізовано сутність і зміст понять “форма”, “форма виховання”, “організаційна форма”, “форма військово-патріотичного виховання”. Розкрито основні форми і методи, їх сучасні класифікації й умови підвищення ефективності військово-патріотичної діяльності з формування в старшокласників готовності до захисту Вітчизни складних сучасних умовах.
В статье проанализированы сущность и содержание понятий "форма", "форма воспитания", "организационная форма", "форма военно-патриотического воспитания". Раскрыты основные формы и методы, их современные классификации и условия повышения эффективности военно-патриотической деятельности по формированию у старшеклассников готовности к защите Отечества сложных современных условиях.
The article analyzes the essence and content of the concepts of "form", "form of education", "organizational form", "the form of military patriotic education." The basic forms and methods, their modern classifications and conditions for increasing the effectiveness of military-patriotic activity on the formation of readiness for seniority in the defense of the Fatherland.
 
Publisher "НАІР"
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712545/1/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-converted.pdf
- Зубалій, М.Д. and Тимчик, М.В. (2018) forms of upbringing of high school readers to protect the fatherland Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 128-133. ISSN 978-966-2716-99-3