Запис Детальніше

Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712748/
http://orgpsy-journal.in.ua/read/290/
 
Title Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension
Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із напруженістю в організації
 
Creator Karamushka, L.M.
Tereshchenko, K. V.
Kredentser, O.V.
Lagodzinska, V. I.
Ivkin, V. M
Kovalchuk, O. S.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
37.06 Social problems in education. Human contacts, relationships
 
Description The article presents the results of an empirical study on ambiguity intolerance in the staff of educational organizations. The authors analyze the ambiguity intolerance index and its components: intolerance to novelty, intolerance to complexity and intolerance to insolubility. Using correlation analysis, the authors have found the relationship between the levels of educational organization staff ambiguity intolerance and organizational tension types and index. It has been shown that organizational tension has a significant impact on the level of educational organization staff ambiguity intolerance.
У статті представлено результати емпіричного дослідження інтолерантності до невизначеності персоналу освітніх організацій. Проаналізовано рівень розвитку загального показника інтолерантності до невизначеності та її показників: інтолерантності до новизни, інтолерантності до складності та інтолерантності до нерозв’язності.
За допомогою кореляційного аналізу визначено зв’язки між рівнем вираженості інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу та загальним індексом напруженості в організації та її окремими видами.
Встановлено, що більшість видів напруженості в організації знижують рівень вираженості загального показника інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу та, зокрема, інтолерантності до новизни. При цьому найбільший вплив на вияв інтолерантності до невизначеності має вид напруженості, який стосується професійної кваліфікації, атестації та кар’єри освітнього персоналу.
Констатовано, що лише окремі види напруженості в організації знижують такий показник інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу, як інтолерантність до складності. Однак, види напруженості в організації, які стосуються соціально-економічних умов праці в суспільстві, підвищують інтолерантність до складності освітнього персоналу.
Виявлено, що інтолерантності до нерозв’язності не є «чутливою» до загального показника напруженості в організації та всіх її видів.
 
Publisher Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712748/1/all_14.pdf
- Karamushka, L.M., Tereshchenko, K. V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V. I., Ivkin, V. M and Kovalchuk, O. S. (2018) Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension Організаційна психологія. Економічна психологія, 3 (14). pp. 42-49. ISSN 2411–3190