Запис Детальніше

Психологічний портрет студента-першокурсника

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25056/
 
Title Психологічний портрет студента-першокурсника
Психологический портрет студента-первокурсника
Psychological portrait of the student of the first course
 
Creator Товкач, Ірина Євгеніївна
 
Subject Index Copernicus
РИНЦ
 
Description У статті проаналізовано ряд психологічних особливостей студентського віку; розкрито психолого- педагогічні умови адаптації студента першого курсу з метою збалансувати, поліпшити і гармонізувати рівень його навчання і особистісного зростання як майбутнього фахівця дошкільної освіти.
В статье проанализированы ряд психологических особенностей студенческого возраста; раскрыты психолого-педагогические условия адаптации студента первого курса с целью сбалансировать, улучшить и гармонизировать уровень его обучения и личностного роста как будущего специалиста дошкольного образования.
The article analyzes a number of psychological peculiarities of the student's age; the psychological and pedagogical conditions of the student's adaptation of the first year are described in order to balance, improve and harmonize the level of education and his personal growth as a future specialist in pre-school education.
 
Publisher "Молодий вчений"
 
Date 2018-08
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25056/1/I_Tovkach_PPSP.pdf
Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Психологічний портрет студента-першокурсника Молодий вчений (8.1). с. 94-98. ISSN 2304-5809