Запис Детальніше

Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25058/
http://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/zhurnal-intehrovani-komunikatsii.html
 
Title Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
Рeculiarities and conditions of activity of book publishing houses of ukraine in the modern media space
Особенности и условия деятельности книжных издательств Украины в современном медиапространстве
 
Creator Єжижанська, Тетяна Сергіївна
 
Subject Інші (не входять ні до фахових, ні до наукометричних баз)
 
Description У статті подано результати дослідження особливостей і умов діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі. Проаналізовано літературу та джерела з цієї проблематики, окреслено теоретичні та практичні можливості врахування тенденцій у світі сучасних медіа у PR-діяльності книговидавництв. Визначено перспективи подальшого наукового вивчення та практичного використання PR-комунікацій у
діяльності видавництв.
The article examines the peculiarities and conditions of the activity of book publishing houses of Ukraine in the modern media space. The literature and sources related to this problem are analyzed, the theoretical and practical
possibilities taking into account the trends in the world of modern media in the PR-activity of book publishers are
determined. The prospects for further scientific study and practical use of PR-communications in the activity of
publishing houses are determined.
В статье исследуются особенности и условия деятельности книжных издательств Украины в современном медиапространстве. анализируется литература и источники по этой проблематике, определяются теоретические и практические возможности учета тенденций в мире современных медиа в PRдеятельности
книгоиздателей. определяются перспективы дальнейшего научного изучения и практического использования PR-коммуникаций в деятельности книжных издательств.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25058/1/T_Yezhyzhanska_IC_4_2018.pdf
Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі Інтегровані комунікації = Integrated communications (1 (4)). с. 20-26. ISSN 21991-11891Р