Запис Детальніше

Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми»

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25073/
 
Title Робоча програма навчальної дисципліни
«Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми»
 
Creator Супрун, Ганна Володимирівна
Скрипник, Тетяна Вікторівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формувати у студентів базові навички планування, організації та проведення корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми в умовах спеціальних закладів дошкільної та загальної шкільної освіти, закладів з інклюзивною формою навчання, інклюзивно-ресурсних центрів, центрів реабілітації тощо.
Завдання:
– формувати загальні компетентності: світоглядну, комунікативну, інформаційну, науково-дослідницьку, самоосвітню;
– формувати фахові компетентності: організаційну; психолого-педагогічну, медико-біологічну, спеціально-педагогічну, спеціально-методичну, діагностично-корекційну.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25073/1/G_Suprun_T_Skrypnyk_PPOKRRZAD_KSPKIO.pdf
Супрун, Ганна Володимирівна та Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми» [Навчально-методичні матеріали]