Запис Детальніше

Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра»

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25074/
 
Title Робоча програма навчальної дисципліни
«Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра»
 
Creator Скрипник, Тетяна Вікторівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: cприяти оволодінню студентами основами науково та методично обґрунтованими підходами до розбудови інклюзивного процесу для дітей з аутизмом з опорою на міжнародний досвід.
Завдання:
 формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, комунікативну, міжособистісну взаємодію, інформаційну, креативну, аналітичну, самоосвітню;
 формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-педагогічну, спеціально-методичну, медико-біологічну, проектувальну, діагностико-корекційну, консультативну, компетентність у сфері інклюзивного навчання, деонтологічну, фахові компетентності для спеціалізації «Робота з аутичними дітьми»;
 забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Центрі «Аутизм-Академія».
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25074/1/T_Skrypnyk_TINDZRAS_KSPKIO.pdf
Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра» [Навчально-методичні матеріали]