Запис Детальніше

Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом»

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25076/
 
Title Робоча програма навчальної дисципліни
«Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом»
 
Creator Скрипник, Тетяна Вікторівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формувати у студентів системний підхід до: розуміння розладів аутистичного спектра (РАС) як особливого виду дизонтогенезу; шляхів розбудови відповідальної фахової допомоги дітям з аутизмом і їхнім родинам, з опорою на ресурси їхнього розвитку, методи з науково доведеною ефективністю та закономірності розвитку.
Завдання:
 формувати загальні компетентності: інформаційну, самоосвітню, проблемно-діагностичну, здатність до міжособистісної взаємодії;
 формувати фахові компетентності: психолого-педагогічну, діагностико-аналітичну, консультативну, компетентність у сфері спеціальної психології (розлади аутистичного спектра: визначення, діагностика, системна фахова допомога).
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25076/1/T_Skrypnyk_PPDDZA.pdf
Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» [Навчально-методичні матеріали]